مرکز همبستگی ، خانه ای برای همه

از روز ۹ ماه سپتامبر سال ۲۰۱۵ روند کمک به پناهندگانی که قصد عبوراز شهر لوبک به مقصد کشورهای اسکاندیناوی را داشتند آغاز شد .در مدت زمان کمی ما موفق به ایجاد یک مرکز همبستگی ، آشنایی و همکاری های داوطلبانه شدیم . توانستیم بیشتر از ۱۴۰۰۰ پناهجو را کمک کنیم که مرزها را پشت سر بگذارند و به هدف خود برسند . زمانی که هوا سرد تر شد، نیاز به مکان های سرپوشیده بیشتر احساس شد .ما با حرکتی نمادین و با مذاکرات مداوم موفق شدیم مکانی را که هم اکنون مرکز همبستگی است را تصرف کنیم . این کار بدون این همه خدمت داوطلبانه ، همکاری صنعت کاران دوره گرد و اصناف شهر لوبیک ممکن نبود .

اساس ایجاد مرکز همبستگی داشتن یک محل برای پناهنده های بین راهی است ، اما باید بسیار بیشتر از اینها باشد .انسانهای بسیاری از ملل مختلف اکنون در شهر لوبک زندگی میکنند ، آنها میخواهند بیایند و خودشان را آگاه بسازند ، این کار را اغلب مراکزی انجام میدهند که بسیار پیچیده هستند و ساختار غیر قبل فهمی دارند و ایجاد یک زندگی دلخواه را مشکل میکنند .

مرکز همبستگی لوبک باید محلی برای این افراد جدید باشد تا بیایند و با هم آشنا شوند و گپ و گفت کنند و نظر خود را نمایندگی کنند .

مرکز همبستگی خود را اینطور معرفی میکند

یک مکان با در های باز بر روی کسانی که در راه مانده اند ، نیاز به مراقبت و رسیدگی دارند و قصدشان رسیدن به مقصدی بعدی برای پناهندگی است .

یک دعوت از تمام کسانی که تازه ساکن این شهر شده اند ، بیاید ، همدیگر را ملاقات کنید ، با هم مشارکت کنید و جمع را فعال نگه دارید.

یک فرست برای افرادی با یا بدون ملیت آلمان ، با یا بدون سرگذشت مهاجرتی ، جدید یا قدیمی ، بیایید و با هم اشنا بشیم

یک درخواست برای ایجاد و مدیریت کارگاه ها و پروژه های خود کفا ، کلاس های زبان و گرد همایی های فرهنگی، موسیقی و هنری

یک مرکز مفید برای فعالیت در جهت ایجاد یک جهان بدون مرز ، برای همبستگی جهانی و رسیدن به جامه ی که حقوق همه برابر است .

مرکز همبستگی زیر مجموعه مرکز فرهنگی جوانان دگر اندیش “Walli” است ، از این رو موارد زیر را باور دارد.

تمام فعالیت های ما در این مرکز بدون هدف تبلیغاتی و بازرگانی است , کاملا غیر دولتی .ما نمیخواهم کار بازرگانی انجام بدهیم . هر گاهی که درآمدی حاصل میشود مثلا از طریق فروش غذا یا ورودی به مهمانی ها یا مثل اینها , فقط برای خرج پروژه ها هزینه های نگهداری محل و یا راهی که همگی تصمیم بگیریم خرج میشود .

ما خودمان خود را مدیریت میکنیم و تمام تصمیم ها در جلسه های کاملا علنی که تمام فعالان و ساکنین مرکز دسترسی دارند گرفته میشود .در این جلسات هر کسی رای برابر دارد , تلاش بر این است که تصمیمات برای همه قبل پذیرش یا حداقل قابل قبول باشد هر کارگروه یا زیر گروه مربوطه تصمیمات خودش را مستقل میگیرد .

مرکز همبستگی یک اسلوب مخالف نژادپرستی , قوم گرایی و جنسیت گرایی را نمایندگی میکند . ما در محیط مان هیچ گونه توهین یا رفتار های زشت به خاطر نژاد, ملیت, مذهب, سن و سال یا جنسیت را تحمل نمیکنیم

ما میخواهیم بدون خشونت با هم رابطه داشته باشیم و قربانیان این موارد را با اخلاق حزبی و دوستانه کاملا حمایت میکنیم