Category: Allgemein

برگزاری مراسم ها در مرکز همبستگی

خانه شریکی – زندگی با یکدیگر – پناهندگان و ساکنان قدیمی یکجا Interkulturelle WG: Zusammen leben – Geflüchtete und Einheimische برای کسانی از مردم آلمان و پناهندگان که زندگی مشترک برایشان جالب است ما چشم اندازی به این حالت چند فرهنگی از زندگی نشان خواهیم داد . از ماه می

Continue reading

20.3.: Newroz

چون ابر به نوروز رح لاله بشست     برخیزو به جام باده کن عزم درست که این سبزه که امروزتماشاگه توست     فردا همه از خاک تو برخواهد رست هرروز تان نوروزباد نوروز تان پیروزباد مرکز فرهنگی و کلتوری افغانهای مقیم شهر لوبیک فرا رسیدن نوروز باستان ۱۳۹۵ را به تمام ملت

Continue reading

ملاقات بین الملی با خانم ها

ملاقات بین الملی با خانم ها ما شما را از تی دل دعوت میکنیم   چی؟ ما خوش داریم تا با شما وقت خوش بگزرانیم. تا با هم قصه، چای خوری، اشپزی، و خنده کنیم و یک دیگری خود را در یکٔ ماحول متمىٔن بشناسیم چی وقت؟ جمع ها از

Continue reading

مرکز همبستگی ، خانه ای برای همه

از روز ۹ ماه سپتامبر سال ۲۰۱۵ روند کمک به پناهندگانی که قصد عبوراز شهر لوبک به مقصد کشورهای اسکاندیناوی را داشتند آغاز شد .در مدت زمان کمی ما موفق به ایجاد یک مرکز همبستگی ، آشنایی و همکاری های داوطلبانه شدیم . توانستیم بیشتر از ۱۴۰۰۰ پناهجو را کمک

Continue reading