Author: webteam

تلاش برای جلوگیری از دیپورت به افغانستان

تلاش برای جلوگیری از دیپورت به افغانستان
راهپیمایی و مظاهره برای اعتراض به دیپورت شدن مهاجران به افغانستان
در تاریخ X ساعت 17:00 در محل Marktplatz شهر لوبک
از آغاز روند اخراج افغانهای مهاجر تا هم اکنون بیشتر از 117 نفر دیپورت شده اند.
این قانون برای مدت کوتاه توقف داده شده بود اما اکنون دوباره فعال خواهد شد و ما برای اعتراض به آن در تاریخ X ساعت 17
و در محل Marktplatz جمع خواهیم شد.

Stop Deportation to Afghanistan – Farsi

9-11تظاهرات مان علیه تفاهم نامه میان دولت افغانستان و اتحادیه اروپا بوده که در اواخر ماه اکتوبر سال جاری به امضا رسید .که این تفاهم نامه منجر به باز گشت پناهندگان رد شده میگردد، باید گفت . تنها در کشور جرمنی دهزار پناهنده در تهدید اخراج از این کشورقرار دارند.

با وجود وضعیت ناگوار و تغیر نکردن وضعیت امنیتی در افغانستان آقای * میزارس* خواستار برگشت پناهندگان ، از ادارات امور خارجه گردید.

اخراج نقض حقوق بشری میباشد .
افغانستان یک کشور امن نیست !
ما از وزیر داخله ایالتی و نخست وزیر ایالتی اقای *البیک* تقاضا می نمایم که ایالت شلزویک هولشتاین هیچ گونه اخراجی به افغانستان نخواهد بود .

Cafe Bill MishMish – Farsi

کافی بل میشمیش14876457_1592059827766808_5097377173514545620_o

وقت وروز…
هر جمعه ساعت 6 شام،

آدرس،
Cafe Brazil at Walli
Willy-Brandt-Alle 9…Café Brazil

چیزها،
ملاقات، ساتیری، نوشابه های یخ، نوشیدنی گرم، و دیگه چیزهای خوراک ، گیم،

شیشه ، قسماقسم آهنگ ها ، و سیگارت هم داخل کشیدن اجازه دارید،…

facebook Cafe Bill MishMish

soli-vorher-nachher

‫که‬ ‫مکانی‬ ‫‪.‬‬ ‫هست‬ ‫امروز‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫چیزی‬ ‫این‬ ‫همبستگی‬ ‫مرکز‬ ‫که‬ ‫کردند‬ ‫کار‬ ‫زیادی‬ ‫دستهای‬
‫سازماندهی‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫میکنند‬ ‫گفتگو‬ ‫‪,‬‬ ‫میکنند‬ ‫مالقات‬ ‫را‬ ‫یکدیگر‬ ‫شهر‬ ‫ساکنان‬ ‫و‬ ‫پناهندگان‬
‫میکند‬ ‫پیدا‬ ‫واقعی‬ ‫معنای‬ ‫همبستگی‬ ‫آنجا‬ ‫در‬ ‫‪.‬‬ ‫میخورند‬ ‫غذا‬ ‫و‬ ‫میگیرند‬ ‫جشن‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫‪,‬‬ ‫میکنند‬
‫ما‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بیایید‬ ‫همگی‬ ‫‪.‬‬ ‫پناهندگان‬ ‫حقوق‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫حرکتهای‬ ‫‪,‬‬ ‫میشود‬ ‫تجربه‬ ‫فرهنگی‬ ‫چند‬ ‫و‬
‫خوشمزه‬ ‫های‬ ‫غذا‬ ‫و‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بچه‬ ‫برای‬ ‫شاد‬ ‫فضای‬ ‫و‬ ‫زنده‬ ‫موزیک‬ ‫ما‬ ‫‪,‬‬ ‫بگیرید‬ ‫جشن‬
‫از‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫نظر‬ ‫صرف‬ ‫متفاوت‬ ‫مردم‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫فضایی‬ ‫همبستگی‬ ‫مرکز‬ ‫‪,‬‬ ‫کردیم‬ ‫آماده‬
‫‪.‬‬ ‫ورزید‬ ‫خواهند‬ ‫عشق‬ ‫چطور‬ ‫و‬ ‫چیست‬ ‫جنسیتشان‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫ظاهری‬ ‫چطور‬ ‫‪,‬‬ ‫اند‬ ‫آمده‬ ‫کجا‬
‫از‬ ‫ترس‬ ‫‪,‬‬ ‫گرایی‬ ‫همجنس‬ ‫از‬ ‫ترس‬ ‫‪,‬‬ ‫گرایی‬ ‫جنسیت‬ ‫به‬ ‫عالقه‬ ‫هیچ‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫این‬
‫بیاید‬ ‫‪.‬‬ ‫داد‬ ‫نخواهیم‬ ‫اجازه‬ ‫اینرا‬ ‫و‬ ‫نداریم‬ ‫ستیزی‬ ‫یهودی‬ ‫و‬ ‫پرستی‬ ‫نژاد‬ ‫‪,‬‬ ‫جنسی‬ ‫دگرباشان‬
‫‪.‬‬ ‫باشیم‬ ‫خوش‬ ‫زیبا‬ ‫و‬ ‫دوستانه‬ ‫فضایی‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫همه‬ ‫تا‬ ‫بیاورید‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫دوستانتان‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫با‬

 

 

Samstag 24. September 14 Uhr

 

 

نازی ها کی ها هستند و چگونه میتوانیم که از خود دفا نمایم .

13603742_1653087041682986_1852654853519693229_oنازی ها خطرناک اند همه میدانند که آنها از مردمانی که با زبان مختلف و ایده مختلف و ظاهرآ مختلف هستند نفرت دارند ولی نازی ها از کجا آمده اند چگونه با تاریخ جرمنی مرتبط گردیده اند چگونه سازمان های Right wings وجود دارد. چگونه میتوانم یک نازی را مشخص نمود . چگونه میتوانم که از خود محافظت نمایم چگونه میتوانیم که از خود دفا نموده و مبارزه کرد . وضعیت در لوبیک چگونه میباشد در صورت نقض و تهدید از کجا میتوانم طلب کمک نمایم .
این بحث سازماندهی گردیده است توسط سازمان هماهنگی ضد فاشیسم لوبیک .:و Zebra.e.v و IL lubeck
زبان های که بحث صورت میگیرد جرمنی ، فارسی و عربی میباشد

فضای زندگی برای همه !

13627222_1653072348351122_3819228205302751908_nزمانیکه مهاجرین اجازه بدست آوردن برای زندگی در تاسیسات جممی و یاهم مکان های ورزشی این ها با مشکلات مرموز برای پیدا کردن منازل روبرو گردیدن. و بنابر وضعیت دادو ستد مسکن مشکلات جدی را بروی مهاجرین به وجود آورده است
وضعیت که باعث تولانی شده روند گردیده بنابر بی توجهی مسعولین بخش مسکن، بلند بودن کرایه ای پروژه های قراردادی وبی میل بودن صاحبان مسکن برای به کرایه دادن مسکن شان برای افراد غیر جرمن .
میخواهیم نکات آتی را به بحث گیریم .
چه امکاناتی را لوبیک برای کمک مهاجرین جهت دریافت و اخذ مسکن پیشنهاد می نماید. چگونه فضای زندگی برای همه فراهم آورده خواهد شد
زبان های بحث جرمنی، فارسی و عربی

“نمایش فیلم کسی “از گربه های ایرانی خبر ندارد

13323268_1631347540523603_6429127440417641634_oنمایش یک فیلم جذاب و غیر معمول درباره تهران و صحنه موسیقی زیرزمینی آن بسیاری از مشکلات حقوقی و فرهنگی که برای نوازندگان مستقل اتفاق می افتد نمایش داده می شود.نگاه هیجان انگیز و فوق العاده ای به ایران و جوانان دگراندیش و سبک زندگی آنها و مشکلات پیش رویشان در ایران زبان فیلم : فارسی و انگلیسی. سه شنبه ۰۶-۰۷ ساعت ۷ عصر , در مرکز همبستگی لوبک