June 2016 archive

“نمایش فیلم کسی “از گربه های ایرانی خبر ندارد

نمایش یک فیلم جذاب و غیر معمول درباره تهران و صحنه موسیقی زیرزمینی آن بسیاری از مشکلات حقوقی و فرهنگی که برای نوازندگان مستقل اتفاق می افتد نمایش داده می شود.نگاه هیجان انگیز و فوق العاده ای به ایران و جوانان دگراندیش و سبک زندگی آنها و مشکلات پیش رویشان در ایران زبان فیلم : …

Continue reading »